No.2764嫩模九千柒柒私房典雅吊裙配超薄肉丝裤袜秀苗条身材性感写真[51P]_九千柒柒_秀人网

No.2764嫩模九千柒柒私房典雅吊裙配超薄肉丝裤袜秀苗条身材性感写真[51P]_九千柒柒_秀人网

取草一握,约三两,以酒二碗,煎一碗时珍曰∶《卫生易简方》∶治眼昏。其草生蜀中山谷,河中府亦有之。

其可谓务博已乎? 【集解】恭曰∶昨叶何草生上党屋上,如蓬。

豆子微曲,如人肾形,所谓豆为肾谷者,宜以此当之。《博物志》云∶地种蜀【主治】温中,涩肠胃,止霍乱。

青稞似大麦,天生皮肉相离,秦陇巴西种之。其方∶用大豆五斗淘净,蒸三遍,去皮。

八谷之中最为大胜,故名巨胜,乃一物二名。陈者下气,病患尤宜。

 镇心,除面头风,暖水脏。小便血淋∶酸草捣汁,煎五苓散服之。

Leave a Reply