av2017在线看

av2017在线看

尝读《伤寒论》少阴篇,所载之证有寒有热,论者多谓寒水之气直中于少阴,则为寒证;自三阳传来,则为热证。方中之意∶用白头翁、秦皮、芍药、生地榆以清热;三七、鸦胆子以化瘀生新,治肠中腐烂,而又重用生山药以滋其久耗之津液,固其已虚之气化,所以奏效甚捷也。

愚临证数十年,治愈温热兼痧疹者不胜计,莫不于治温热药中,时时少加以清表痧疹之品,以防痧疹之毒内蕴而不能透出。与诸疮根瘰结筋相似。

其未经者,其色紫而透彻,大小皆作五棱者佳。至急救回生丹,无辛、芷之热,朱砂又加重,药性似偏于凉矣,然朱砂原汞硫化合,凉中含有热性,况冰片、薄荷冰亦加多,发汗甚捷,服后无论新受之外感,久伏之邪气,皆可由汗透出。

暑热之时其紧数稍缓,犹可不喘,一经寒凉,则喘立作矣。乃知其从前展转骚扰不安者,因其白痧未发出也。

至用药将其脑充血治愈,而其肢体之痿废或仍不愈,亦可少用参以助其气分,然必须用镇肝、降胃、清热、通络之药辅之,方能有效。又∶无锡友人周小农,曾登《山西医学杂志》,论治疯犬咬伤之方。

药局又皆以醋炙,其开破肝经之力尤胜。当愚初拟此方时,犹未见西人肠溃疡之说。

Leave a Reply